CENTRAL NERVE : 中枢神経 (Center Area God Passage)
Network Bandwidth : Electricity Area・Passage
Wireless・Wired

PHILIPPINES: USBONG CONTINUES TO PROVIDE
COMPUTER SERVICE ASSISTANCE
BY SHARING KNOW-HOW ON MAPARAANG PAGBIBILANG

April  2021

To eliminate excess steps and inefficient time usage, Marikina Orthopedic Specialty Clinic (MOSC) requested Usbong's services to automate routine, monotonous tasks and share with unit members know-how on computers.

1) Continued to update Knowledge Management System (KMS)
--> 1.1) continued: to share know-how on computers and Information Technology (IT) tools
--> The computer's Internet Protocol (IP) address is automatically changed by the Router, i.e. network device that creates the address to give to the computers connected to it.
--> This is unless we notify the Router via the computer to set our preferred IP address.
--> If not, the IP address given by the Router to the computer can change again after, e.g. turning off the computer via the shutdown command and turning it on using the POWER button the next day.

--> Reminder: We use the IP address to access computers, e.g. those classified to be Computer Servers.
--> If the IP address changes, we shall not be able to access those computers using another computer via the network.
--> In addition, we can add security locks, such that only select files are available for access, e.g. web server pages.
--> This action of auto-changing the IP address is also executed by the Philippine Long Distance Telephone (PLDT) Company with its PLDT Router.
--> The PLDT Router's own public IP address is not static, i.e. changes, unless set with additional payment.
--> Therefore, the budol-budol/manloloko/carnapper/cybercriminal/communist terrorist group shall need to verify the new public IP address every time it changes.

--> IT Tools, e.g. DynDNS (now with Oracle Corporation), exist to assist in automatically updating the public IP address of the Computer Server that is set with it.
--> This is so that Computer Clients can continue to access the Computer Server even if its public IP address changes.


Example: Web Page File stored inside Computer Server;
File viewed by Computer Client using Web Browser


Sample Patient Index Card Web Page FileSample Directory List of Files
Stored Inside Computer Server


Sample Files List inside "halimbawa" folder
Stored Inside Computer Server--> Reminder: The date and time that the Router changes the IP address is based on the instructions set on the Router.
--> Without access to that set of instructions, it became faster to use the DynDNS tool.
--> The DynDNS tool empowered people to set a new IP address that is static.
--> Computer Clients who intend to access the Computer Server use that static IP address.


Sample Technical Schematics


--> The Computer Server regularly sends a notification using an installed application from the DynDNS tool to DynDNS's own publicly accessible Web Server.
--> The notification contains information regarding Computer Server's Router IP address.
--> Reminder: Router's tasks include among others: automatically setting Computer Server's IP address.
--> Any change in the Computer Server's Router IP address is updated by the DynDNS tool on its Web Server.
--> Therefore, the DynDNS Web Server has information on the following:
--> 1.1.1) Router's public non-static IP address
--> 1.1.2) Router's preferred public static IP address
--> Reminder: Router assists Computer Clients who intend to access the Computer Server by opening the network route and transferring data to the correct destination.
--> However, after re-verification, this DynDNS technique that we previously used with our partner MOSC, is not anymore successfully, unless we pay additional fee to PLDT to update the PLDT Router settings.

NOTE (from SYSON, MICHAEL B.)
If multiple Computer Servers are connected to the Router and we use only one (1) public static IP address, we shall need to add a port number to identify the Computer Server requested by the Computer Clients. Therefore, the Computer Clients shall need the public static IP address from the DynDNS Tool and the Computer Server's port number. The Router receives these information from the requesting Computer Clients to successfully connect them to the Computer Server.

Sample Technical Schematics (with Port Number)


Reminder: The Computer Servers with the Router in the following part of the Schematics also have their own Private Static IP address via Local Area Network (LAN). In addition, LAN can be wired, wireless, or both. We use the same Port Numbers as with the Public Static IP Address.


Sample Technical Schematics: Local Area Network (LAN)


2) Continued with Research & Development (R&D)
--> 2.1) Automotive: Usbong OpenGL (Graphics Library) and Usbong Engine--> 2.2) Energy and Health: Food
--> verified: arrival of black ant with wings on a new leaf of the sili plant
--> classified: winged ant to be queen ant


--> continued: to verify growth of new leaves after loss caused by caterpillar and arrival of queen ant
--> reminder: select plants, e.g. papaya, die after loss of all leaves

--> Black ants still climb in particular, the tomato plant.
--> continued: to spray water with vinegar every day, Morning, Afternoon, and Evening
--> At present, speed of eating parts of leaves not yet as fast as the caterpillar's.

--> Recommended Reading:
--> 藤田 紘一郎(fujita kouichirou)'s 寄生虫と人との共生
--> kiseichuu to hito to no kyousei
--> where: 寄生虫 (kiseichuu; literal: drop-by + bear, i.e. borne to live, + insect) = parasite
--> Parasite and Person and their Living Together
--> shares: Teacher Fujita ate a parasite, "kiyomiCHAN", to verify its positive effect on human health.
--> Parasite classified to be サナダムシ (sanadamushi), i.e. tapeworm.
--> At the time, people refused to eat the parasite for the research experiment.
--> learned: Teacher Fujita's physical health weakened due to the parasite.
--> However, kiyomiCHAN learned that if Teacher Fujita, its host, died, she, the parasite, shall also die.
--> Teacher Fujita's physical health became stronger.
--> His weight decreased due to kiyomiCHAN ate the excess.
--> People began to request to be given the parasite to eat as well.
--> Teacher Fujita shared that the parasite came from Indonesia.
--> The parasite lived in the river where dirt, i.e. tae, dumi, from the people transfer.
--> He adds that children played in the river, albeit do not become ill.
--> recommends: Japan to re-verify cleanliness system

--> This is to empower the Minority to execute actions to learn new information and share with all.
--> Reminder: Majority prefers not to execute those actions due to created/updated system
--> Information = new if learned as a surprise

NOTE (from SYSON, MICHAEL B.):
Kapag matagal nang hindi nalilinis ang bahay, kabilang ang silid, toilet, atbp nito, darami ang mga kuyagot, alikabok, dumi, atbp na nagdudulot ng hindi malinis at maaliwalas na pakiramdam sa mga taong naninirahan doon.

Gayundun ang sa ating dugo. Kapag marami at samu't sari na ang ating mga iniinom na gamot, hindi malilinis ng ating pangunahing taga-linis, i.e. liver/atay, ang lason sa dugo. Gawa nito, pati ang mga pagkain na dumaraan sa dugo para sa ating mga cell magiging marumi.

Pinaaalala sa atin nina Hayao Miyazaki, Shiba Ryoutaro, at Hotta Yoshie sa 「時代の風音 (jidai no fuuin; wind sound of the times; Zeitgeist) na nakabatay ang halaga ng bahay sa oras na ibinigay natin sa pag-aalaga nito.

Halintulad ito ng paalala ng Alamid sa "Le Petit Prince" ni Antoine de Saint-Exupéry ukol sa halamang rosa ng Munting Prinsipe. Maaalala na mahalaga para sa Munting Prinsipe ang halamang rosa, dahil siya ang nag-alaga nito. Dagdag pa rito, bagama't mayroong isang katerbang halamang rosas sa daigdig, hindi ng mga ito kasing-halaga ng halamang rosa na inalagaan ng Munting Prinsipe.

«On ne peut pas mourir pour vous [les roses].»
Hindi kayang mamatay ang isa, e.g. ako, para sa inyo [isang katerbang halamang rosas].
One, e.g. myself, cannot die for you [the roses].

Additional Recommended Readings:
1) Rosemary Sutcliff's "Sword at Sunset"
--> Author's Note: "I have kept the theme, which seems to me to be implicit in the story, of the Sacred King, the Leader whose divine right, ultimately, is to die for the life of the people."
--> Mungkahing Aksyon (sa mga hindi pa nauunawaan kung paano tayo *iniligtas* ni Hesu Kristo):  Magsimba ka.

2) Lydia Gonzales-Garcia's "Mga Pangulo ng Pilipinas"
--> "Ang kalayaan ay maaari lamang makamit ng mga taong handang ipagkaloob ang buhay o kayamanan."
--> Maaalala na kahit ang mga pangulo, e.g. Ferdinand Marcos, ginamitan ng mga wireless broadcasting technology nang matuklasan ito ng mga Teroristang Komunista.
--> Recommended Action: verify: Ferdinand Marcos' "The New Philippine Republic: A Third World Approach to Democracy"
[AKLAT]

3) John Ford's "The Dragon Waiting"
--> Paalala: Kahit ang Hari ng Inglatera, maaaring ibagsak o ilagay sa kanyang posisyon ng iilan lamang, i.e. kaunti/Minority, na mga nilalang.
--> Halimbawa: Isang pangkat, i.e. Unit, na may apat na miyembro;
--> Halimbawang miyembro nito: German Todesmann as Knight Doctor; Malakas
--> Ginagawa niya ang mga bagay na hindi nais gawin ng iba, e.g. pagpuksa sa mga Tamad.
--> where: Tamad = Masama, e.g. Teroristang Komunista
--> Ito'y upang mailagay sa posisiyon ang pinili ng kanilang pangkat na maging Hari, i.e. Richard.
--> "Mehr Arbeit für die Todesmann"
--> Dagdag na hanap-buhay para sa *Patay-na-Lalake*
--> where: Todes = patay/deceased; Mann = Lalake; Todesmann : "Vampire"
--> Dagdag na paalala: Kailangan ding mag-ingat ang batang nag-aakalang masusunod ang kanyang mga utos gawa ng kanyang maling pag-aakalang ipinanganak siyang Hari nila.
--> Mungkahing Aksyon: Maghanap-buhay, i.e. unti-unting pagkita ng pera/salapi
--> Paalala: Kabilang sa hanap-buhay ang pagiging mag-aaral, i.e. student

Notes:
1) Translated "Le Petit Prince" quotation from French
--> to Filipino and English by SYSON, MICHAEL B.
2) Translated "The Dragon Waiting" quotation from German
--> to Filipino by SYSON, MICHAEL B.


3) continued: to share printed Usbong Newsletters to Salespersons, e.g. Newspapers, Computer Shops, Medical Representatives, and partners, e.g. Sta. Lucia Health Care Center (SLHCC), in the following Barangays:
--> Marikina City: Barangays Sto. Niño, Sta. Elena, San Roque, Kalumpang, and Marikina Heights
--> Cainta, Rizal: Barangay San Isidro
--> Reminder: digital version available at www.usbong.ph
--> This is in addition to the Maparaang Pagbibilang Questions.
--> Select questions are included in the newsletter.
--> Example: those regarding Value-Added Tax (VAT) (Level 1 and 2) and the map (Level 1)

NOTE (from SYSON, MICHAEL B.)
I continue to verify available printed computer magazines/books with the keyword "Game", e.g. GameFan, Gamers' Republic, Game Players, Ultra Game Players, GamePro, Games Master Philippines,  that are stored in the household. I add the Electronic Gaming Monthly that uses the keyword "Gaming".

Most of these are used magazines printed in the 90's onward and were sold at BookSale.
In addition, most if not all are already out-of-print.

From these, I verify the cause of their going out-of-print, in addition to the history of the computers/machines/software that they wrote as literature.

Reminder: The task of Historians is to strive to impose a kind of rational pattern.
歴史家の役割はある種の合理的な様式の枠に押し込もうとすること。
where: rational = logical, Maparaang Pagbibilang

Example #1: We verify the paper material that they used to print the photographs and the text. Select paper materials remind me of those used by the Economist. We at USBONG also print newsletters, albeit we use recycled newspapers (480pieces; legal size; PHP133) to reduce cost.

Example #2: In EGM^2 (June 1995; Vol 1, Issue 12), Chief Editor Ed Semrad wrote his answers to the question on why the cost of the new systems, i.e. Sega Saturn, Sony PlayStation, and Nintendo Ultra 64 was still not identified. I add that I agree that a price range, instead of the exact dollar amount, causes dissatisfaction.

1) Element of Surprise
1.1) Public Relations (PR): If everybody knew, no need to go to the trade show.
1.2) Members classified as Master in Business Administration (MBA)
at Strategic Planning Unit: If price announced too early, competitor will lower price.
--> Example: Sega of Japan vs Sony of Japan

2) Package not yet known
--> Example: Sega Saturn + Virtua Fighter

3) Yen/Dollar Rate
--> Currency Fluctuations: "Having the yen drop from 100 to the dollar to 80 to the dollar is like taking a 20 percent pay cut."
--> Reminder: Systems made in Japan

4) Uncertainty to reduce Criticism
--> No editorials about excessively high cost.

Additional Notes:
1) The following websites continue to still be accessible:
--> I first visited them over 15 years ago.
1.1) Gamasutra: The Art & Business of Making Games
--> https://www.gamasutra.com/; last accessed: 20210403
--> I have yet to find a game review with grade/score in their news articles.

1.2) Famitsu (nihongo)
--> https://www.famitsu.com/; last accessed: 20210403
--> Gamasutra also adds news in Japan from Famitsu.

2) The Weekly Shounen Jump Manga/Comics uses a combination of these:
--> 2.1) glossy paper with text in colored ink
--> 2.2) recycled paper with select pages in non-gray colors with text in dark colored ink
--> I note the One Piece part as the front manga has 10 pages.
--> The Manga adds Computer Games news, e.g. Nintendo Dual Screen (DS).
--> I observed that GameFan also attempted to make itself into a Comic Book, at double the price, but more than double the size of Comic Books, e.g. those from Marvel Comics.
--> However, this action did not persist in the year 2000's.
--> At present, year 2021, the Weekly Shounen Jump Manga/Comics' price is at Yen290,
--> i.e. approximately PHP145 from 290/2.
--> This is an increase from the Yen250, i.e. PHP125, in the year 2008.
--> Yen40, i.e. PHP20, was added after re-verifying 12 years later.

3) Games Master Philippines was sold new at PHP100.
--> It was less expensive than even the used magazines from the United States of America (USA).
--> However, I did not find anymore Magazines after the year 2006.
--> Recommended Actions:
--> verify: Gamasutra: The Art & Business of Making Games
--> add: Japanese news with nihongo and explanation
--> add: lessons learned, instead of game review grades/scores
--> add: computer developers as writers to news articles
--> apply: in the Philippine context

TO-DO: -update: this


TO-DO: -add: the rest